Waar de natuur (wij wel) in de winter niet te klagen had over de hoeveelheid gevallen regenwater, is het nu al weken zo goed als droog. De paar buien die gevallen zijn waren welkom, maar niet voldoende om de waterstand in de poel goed aan te vullen.

Aan de bomen zie je dat niet zo goed in deze tijd. Die halen hun water van wat dieper en zijn als het goed is sterk genoeg om gewoon te ontkiemen, bladeren te vormen en in bloei te komen. Hun tijd komt nog wel, als deze droogte aanhoudt.

Grassen, bloemen en kleinere planten hebben wel al te klagen over de droge gronden. Deze planten groeien minder snel en wie goed kijkt ziet soms al verdorring optreden. Dit wordt sterker als het nog even zo droog blijft. Het is te hopen dat een nieuw ingezaaid stuk bij onze koeien gewoon ontkiemt. Aan de hoeveelheid warmte zal het niet liggen.

De meeste dieren hebben het voorlopig nog wel even goed. Zeker zolang ze veel minder last hebben van een heleboel rustverstoorders, nu de mensenwereld geteisterd wordt door het Coronavirus. Als erfenis van de zeldzaam natte winter hebben de poelen in de omgeving hebben nog water. Al daalt het waterpeil met rasse schreden. Het waterschap schijnt na te denken over een verhoging van het grondwaterpeil, maar uiteindelijk is regenwater uit de lucht echt nodig.

Wist je overigens dat jij kunt bijdragen aan dit streven? Haal een paar tegels uit je tuin en plant of zaai er wat groen voor terug. De grond zal het water ook in jouw tuin absorberen, in plaats van afvoeren naar het riool. Zo kan ook jij een steentje bijdragen.

Hopelijk is aan het einde van de maand mei de coronatijd al een beetje meer achter de rug en kunnen we weer volop genieten van de mooie natuur in onze omgeving. Maar let een beetje op de droogte en de bewoners van de bossen. Gooi geen peuken zomaar weg en bedenk dat de vogels nu aan een relatief rustig voorjaar zijn gewend en hun nesten tot 1 juli gebruiken om hun nakomelingen uit te broeden. Daarin worden ze niet graag gestoord.