Wij zijn blij u als gast in ons vakantiehuis te mogen verwelkomen en hopen dat u een plezierig verblijf bij ons zult hebben. Hoewel er veel kan en mag, gelden er natuurlijk wel een aantal huisregels.

Zorgvuldigheid.

Met veel zorg hebben wij het vakantiehuis verbouwd tot wat het nu is. De oude houten palen en balken staan zo al honderden jaren. Wij verwachten dan ook van onze gasten dat hier met respect mee wordt omgegaan. Mocht er toch onverhoopt iets kapot gaan dan horen wij dat graag.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel die door onjuist gebruik van het vakantiehuis is opgelopen.

Tijden.

Een tariefdag loopt van 16.00 uur tot 12.00 uur de volgende dag. Het huis dient om 12u veegschoon te worden opgeleverd. Het afval mag bij de voordeur worden gezet.

Parkeren.

Parkeren kan op de oprit bij de voordeur. Mocht dit te weinig ruimte bieden kan bij de parkeerplaats voor het kampeerterrein de auto worden neergezet.

Huisdieren.

Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen.

Rust.

Na 23.00 uur is het rustig. Het is niet de bedoeling om na 23u muziek te draaien. Versterkte muziek in de tuin is niet toegestaan.

Roken.

In het vakantiehuis mag niet gerookt worden. Wanneer er buiten wordt gerookt dienen de peuken te worden opgeruimd.

Vuur & barbecue.

Een open vuur in vuurkorf etc is niet toegestaan. 

Barbecueën op een zelf meegebracht barbecuetoestel is toegestaan zolang deze minimaal 5 meter van het huis afstaat in verband met overspringende vonken op het rieten dak. Let altijd op met vuur in de (droge) natuur. Wij vragen u een emmer water bij de hand te houden.

Energie en water.

Zorgvuldig gebruik van water en elektra is voor ons een wezenlijk aandachtspunt. Bij de inrichting van ons vakantiehuis is hier waar mogelijk rekening mee gehouden. Wij verwachten van onze gasten dat er bewust met het energie- en watergebruik wordt omgegaan.

Afval.

Wij vinden het scheiden van afval belangrijk. De prullenbak voorziet in scheiding van rest, plastic en groen. In de hal staan bakken voor papier en glas. Wanneer nodig kunnen deze in de containers aan het begin van het kampeerterrein worden geledigd. Het groenafval mag aan de kippen worden gevoerd.

Privacy en gegevensbescherming.

Hiervoor hebben wij een apart statement rondom privacy in het leven geroepen. U kunt dat raadplegen op de pagina privacyverklaring.

Suggesties.

Met bovenstaande regels, met de zorg voor het huis en met de overige organisatie beogen wij gastvrijheid en een prettig verblijf te bieden. Indien u enige onredelijkheid, onvolkomenheid of onjuistheid ervaart, vragen wij u dit met ons te bespreken. Wij doen ons uiterste best dit in goed overleg op te lossen. Natuurlijk staan wij open voor uw suggesties ter verdere ontwikkeling van ons vakantiehuis.

Wij hopen dat u geniet van uw verblijf!

Maud en Guus